< >

Diaľničný úsek D3 Svrčinovec – Skalité

Úsek diaľnice D3 Svrčinovec – Skalité je súčasťou európskeho dopravného koridoru v severojužnom smere. Jeho účelom je zaistiť bezpečné, kapacitné a rýchle odvedenie tranzitnej osobnej a nákladnej dopravy z územia Kysúc smerom od severu na juh. Pomáha odľahčiť hraničné priechody Trstená na Orave (s Poľskom) a Svrčinovec (s Českom). Mimoúrovňová križovatka Svrčinovec tak prepája tri európske štáty – Poľsko, Česko a Slovensko.

Úsek je realizovaný v polovičnom profile a jeho celková dĺžka je 12,282 km. Trasa diaľnice vedie v členitom území Západných Beskýd s komplikovanými inžinierskogeologickými a hydrogeologickými pomermi, preto bolo potrebné zrealizovať aj sanačné opatrenia. Na zabezpečenie stability diaľnice v zosuvných častiach územia sa zrealizovali na ľavej a pravej strane kotvené železobetónové zárubné a oporné múry, ktoré plnia aj funkciu stabilizácie aktívnych a pasívnych zosuvov.

Stavba zahŕňala 357 stavebných objektov. Medzi najvýznamnejšie patrí okrem spomínanej mimorovňovej križovatky Svrčinovec aj 17 diaľničných mostov, 2 tunely a protihlukové steny. Pri výstavbe mostov sa použili všetky významné technológie. Most Valy vo výške 84 metrov nad terénom je najvyšším mostom na Slovensku aj v strednej Európe. Jeho raritou je aj vetrolam, ktorého lamely sú osadené tak, aby cestujúcim umožnili unikátny výhľad do troch štátov – Slovenska, Česka i Poľska. Oba tunely, ktorými diaľnica prechádza, sú jednorúrové, tunel Poľana má dĺžku 898 metrov a tunel Svrčinovec 420 metrov.

Adresa: katastre obcí: Svrčinovec, Čierne a Skalité, , Slovenská republika

Realizace: 2013 ‒ 2017

Stavebník: Národná dialničná spoločnosť, a. s.

Projektant: Dopravoprojekt, a. s., a Ľubica Cigerová

Zhotovitel: Združenie D3 Svrčinovec – Skalité (Váhostav-SK, a. s. – vedúci člen združenia, Doprastav, a. s., Strabag, s. r. o., Metrostav, a. s. – členovia združenia)
xMapa:

< >