< >

CITY ARENA Trnava - Multifunkčný komplex

Vybudovaním multifunkčného komplexu CITY ARENA získala nielen Trnava, ale aj Slovensko najmodernejší futbalový štadión, ktorý spĺňa náročné kvalitatívne a technické parametre Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) i Európskej futbalovej únie (UEFA). Spolu s nákupným centrom predstavuje tento komplex pre Trnavu historicky najväčšiu investíciu v segmente občianskych stavieb a v čase jeho dokončenia išlo zároveň o najväčšiu pozemnú stavbu na Slovensku.

Multifunkčný komplex sa nachádza na okraji centrálnej mestskej zóny Trnava a zároveň v priamom dotyku s mestskou pamiatkovou rezerváciou mesta. Tvoria ho futbalový štadión a nákupné centrum, ktorého súčasťou je aj prekrytá pešia zóna. Futbalový štadión stojí na mieste pôvodného Štadióna Antonína Malatinského a nákupné centrum so zázemím vzniklo na území bývalého parkoviska. Komplex má v rámci mesta výbornú polohu, priamu nadväznosť na historické centrum mesta a dobrú pešiu aj automobilovú dostupnosť.

Kapacita hľadiska futbalového štadióna je 19 460 miest, možnosť parkovania v podzemí ponúka 850 miest, Súčasťou City arény je jedinečné nákupné centrum na pliche takmer 30 000 m2. Výstavba trvala dva roky.

Multifunkčný komplex CITY ARENA získal po svojom dokončení ocenenie Stavba roka 2015. Okrem hlavnej ceny získal aj Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela a Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie.

Adresa: Kapitulská 5, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Realizace: 2013 ‒ 2015

Stavebník: City-Arena, a. s., City-Arena PLUS, a. s.

Projektant: Pavol Adamec, Milan Paulík, Pavol Hrčka

Zhotovitel: STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o.
xMapa:

< >