< >

Dolní oblast Vítkovice – konverze

Průmyslový okrsek Dolních Vítkovic je jednou z našich národních kulturních památek. Jeho revitalizace a zpřístupnění veřejnosti představuje zdařilé spojení historických struktur s novodobými doplňky, i specifickou kapitolu naší památkové péče.

V oblasti Dolních Vítkovic u Ostravy se začal rozvíjet průmysl už v 1. pol. 19. století.  Ložiska kvalitního uhlí umožnila vznik kovohutí a také koksovny. Vítkovické železárny se postupně rozrostly v rozsáhlý areál s unikátním souborem industriálních objektů, který jako chlouba Ostravska již za první republiky získal přízvisko „Ostravské Hradčany“. Po více než 160 letech provozu byla zastavena nejprve těžba a o pár let později i činnost vysokých pecí; před rychlým zánikem, který potkává většinu nefunkčních industriálních staveb, zachránil areál status kulturní památky (2002) a iniciativa podnikatele Jana Světlíka. Mimořádná autenticita a celistvost zachování i architektonická působivost průmyslovému souboru nakonec přinesla v roce 2008 i zápis do seznamu Evropského kulturního dědictví UNESCO. Následná konverze průmyslových staveb vytvořila z Vítkovického okrsku hlavní kulturní a vzdělávací středisko regionu.

Od roku 2009 prochází dílčí stavby proměnou. Architekt Josef Pleskot přestavěl bývalý plynojem na kongresové centrum s kapacitou 1 500 osob. Vedle Gongu upravil také jednu z vysokých pecí zv. „Bold Tower“ na rozhlednu s občerstvením i multifunkční prostor Trojhalí. Podle návrhu Zdeňka Fránka a Heleny a Václava Zemánkových byla přestavěna Energetická ústředna z roku 1911, sloužící dnes jako technické vzdělávací centrum pro základní školy.

Dalším počinem je Pleskotova novostavba Světa techniky, kde se nachází halové výstavní prostory, učebny, 3D kino a přednáškový sál. Budova je mj. zajímavá zrcadlivým pláštěm, který odráží industriální krajinu ve svém sousedství.

Adresa: Dolní Vítkovice

Realizace: 2009 ‒ 2014

Stavebník: společnost Vítkovice a.s.

Projektant: Helena Zemánková a kol., Josef Pleskot, AP Ateliér, Zdeněk Fránek

Zhotovitel: GEMO Olomouc, spol. s r.o., Subterra a.s., STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., Hutní montáže, a.s. a další firmy


xMapa:

< >