< >

Odbavovací terminál letiště Brno

Převrácená variace na brněnský funkcionalismus – tak by se dala chápat nová hala brněnského letiště. Svými oblými tvary a mocnými oblouky je přímo antitezí přísných linií, které jsou pro brněnské stavby 20. století typické. Myšlenka funkcionalismu však zůstává přítomna, utvrzena proporcemi, dispozicí i shedovými světlíky, které vnášejí do rozsáhlé haly přirozené denní světlo.

Fascinace technikou tu nabývá hybridní formy – organicky oblý tvar haly ukrývá pod šupinatou kůží stříbrošedého titan-zinku pohledu návštěvníka odhalenou konstrukci, která svým jemným detailem připomene kostru hlubokomořských ryb. „Rybí výraz“ koneckonců stavba podporuje i žábrami světlíků a klenutou „tlamou“ hlavního portiku.

Tuřanské letiště vzniklo po roce 1946 a zlatý věk zažívalo v 60. a 70. letech, kdy značně stoupl počet vnitrostátních letů. Roku 1967 byl přistavena odbavovací hala (Eisenreich, Urešová-Kuthanová, Conk), která byla později rozšířena.

V 80. letech sloužilo letiště jako vojenská základna, s občasným civilním provozem pouze v době veletrhů.

Návrat civilního letectví a jeho prudký nárůst s počátkem tisícletí si vyžádaly kapacitní odbavovací halu s náležitě reprezentativním výrazem. Původní odletový terminál zůstal součástí areálu, byl ovšem přestaven na příletovou halu.

Letištní budova je unikátní částečně exponovanou šesti obloukovou konstrukcí z válcovaných profilů s maximálním rozpětím skoro 40 m a výškou 11 m. Tuhost konstrukce v příčném směru je zajištěna hlavními nosnými oblouky vetknutými do základových patek s předem zabetonovanými šrouby. Ve čtvrtinách rozpětí jsou oblouky stabilizovány podélnými příhradovými nosníky obíhajícími střechu haly dokola. V podélném směru je tuhost haly zajištěna dvoupatrovými ztužujícími věžemi v obou čelech budovy. Jedinečná je rovněž kapotáž – fasádní plášť z titanzinkových šablon, který byl v době vzniku v našich podmínkách prototypem.

Atypická stavba vyrostla během jediného roku a dnes dokáže odbavit více než 1 000 osob za hodinu. Hned rok po svém dokončení budova získala titul Stavba roku nejen od odborné poroty, ale také v anketě veřejnosti.

Adresa: Tuřany, Brno

Realizace: 2006 ‒

Stavebník: Jihomoravský kraj

Projektant: Jiří Eisenreich, J. Urešová-Kuthanová, Vladimír Conk, Petr Parolek, FA PAROLLI

Zhotovitel: Sdružení firem Kaláb - stavební firma a Přemysl Veselý stavební a inženýrská činnost


xMapa:

< >