< >

O2 (Sazka) aréna Praha

Víceúčelová hala O2 aréna na rozhraní pražských Vysočan a Libně, označovaná za jednu z nejmodernějších v Evropě, byla otevřena v březnu 2004 po zhruba 17 měsících výstavby.

Hlavní aréna pojme 11 000 až 20 000 diváků podle účelu, ke kterému hala právě slouží. Střecha arény má tvar kulového vrchlíku o průměru 135 m a vzepětí 9 m, který byl definován architektonickým řešením. Je uložena na nosné betonové konstrukci s předpjatými průvlaky, dilatované na 6 částí, na 32 kyvných a čtyřech vetknutých sloupech spojených ve vrcholu se čtyřmi betonovými jádry umístěnými ve středech dilatačních úseků. Čtyři hrncová mostní ložiska, uložená mezi čtyřmi vetknutými sloupy a vazníky, umožňují pouze radiální pohyb a střechu tak stabilizují v prostoru vůči betonové konstrukci.

Parametry a tvar konstrukce byly také ovlivněny zařízením a technologiemi, které bylo zapotřebí ve střeše umístit, např. vzduchotechniku, akustiku, a unikátní divadelní a audiovizuální techniky. Jedná se např. o kruhové a pohyblivé mosty s vrátky, osvětlení a multimediální kostku. Koncepci divadelní techniky vytvořil architekt a scénograf Jindřich Smetana. Po doladění vzájemných vazeb tvoří prvky divadelní a audiovizuální techniky s ocelovou konstrukcí střechy integrální celek. Kruhové mosty jsou umístěny v prostoru mezi vazníky a táhly, multimediální kostka může být vtažena do prostoru uvnitř dutého centrálního příhradového válce, jehož rozměr byl pro tuto možnost navržen. Střešní krytinu tvoří tangenciálně pnuté sendvičové panely uložené přímo na horních pásech vazníků. 

Aréna získala cenu Stavba roku 2004, Cenu profesora Františka Faltuse, první místo v soutěži o nejlepší realizovanou stavbu s ocelovou střešní konstrukcí v České a Slovenské republice 2000 – 2003 v kategorii občanských a sportovních staveb, Cenu Inženýrské komory 2004, Cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí 2005 a Cenu Inženýrské akademie České republiky 2005.

Adresa: Českomoravská, Ocelářská a Lisabonská, Praha 9

Realizace: 2002 ‒ 2004

Stavebník: Sazka, a.s., prostřednictvím dceřiné společnosti Bestsport, a.s.

Projektant: ATIP a.s., Architektonický ateliér Trutnov, Martin Vokatý, Vladimír Vokatý, Jiří Vít, OBERMEYER HELIKA a.s., Vladimír Janata, Jan Včelák, Milan Mužík, Metroprojekt Praha a.s.

Zhotovitel: Skanska CZ a.s., Damovo Česká republika s.r.o., Metrostav a.s., Mostárna Exon Steel a.s., Vítkovice strojírenství a.s., Hutní montáže a.s.xMapa:

< >