< >

Budova Národnej banky Slovenska

Budova ústredia Národnej banky Slovenska  patrí k významným dominantám hlavného mesta SR Bratislavy a so svojimi 111 metrami si celých 15 rokov držala prvenstvo najvyššej  budovy na Slovensku. Jej kompozičným princípom je kontrast pevnej horizontálnej podstavy a z nej vyrastajúcej presklenej výškovej časti.

Nižšia horizontálna časť budovy vytvára priestor na plnenie prevádzkových funkcií centrálnej banky. Je doplnená dvoranou vytvárajúcou atraktívny a účelný priestor s vyššou zeleňou. Vo výškovej časti sa nachádzajú pracoviská administratívneho charakteru, konferenčná sála a výstavný priestor. Podzemný garážový systém má kapacitu 305 parkovacích miest. V objekte premáva spolu 23 výťahov, pričom 6 rýchlovýťahov zabezpečuje prepravu osôb v obvodovej presklenej šachte hlavnej veže. Konštrukčne je budova zhotovená z monolitického železobetónového skeletu so sústavou nosných stĺpov v kombinácii s prefabrikátmi.

Z hľadiska technického vybavenia možno hovoriť o inteligentnej budove, keďže spĺňa najvyššie nároky na úspornosť prevádzky, ekológiu a kvalitu pracovného prostredia. Dvojplášťová fasáda umožňuje priame prirodzené vetranie pracovísk, ako aj clonenie proti slnku na vonkajšej strane plášťa, čím sa zamedzuje prehrievanie vnútorných priestorov. Prirodzeným komponentom systému sú tiež chladené stropy, odbúravajúce potrebu prívodu chladeného upraveného vzduchu na pracoviská. Významnou súčasťou je optimalizácia spotreby elektrickej energie použitím kogeneračnej jednotky. Všetky energetické a technické funkcie budovy sú riadené špičkovým centrálnym riadiacim systémom s konečným cieľom úspory nákladov na prevádzku.

Adresa: Imricha Karvaša 1, 813 05 Bratislava, Slovenská republika

Realizace: 1996 ‒ 2002

Stavebník: NBS

Projektant: Pavol Paňák a Martin Kusý

Zhotovitel: Združenie H – V – Z (Hydrostav, a. s., Bratislava, Váhostav, a. s., Žilina, ZIPP, s. r. o., Bratislava
xMapa:

< >