< >

Tančící dům

Praha vděčí nejznámější moderní stavbě z polistopadového období příchodu kultivovaného developera, holandské pojišťovny Nationale Nederlanden, který se rozhodl investovat do novostaveb. Pro první investici, vlastní administrativní budovu, měl dva základní požadavky: prestižní lokalitu v centru Prahy a architekta světového renomé. Na parcelu na nároží Jiráskova náměstí, uvolněnou po zbourání domu zasaženého při bombardování na jaře 1945, upozornil investora Vlado Milunič, který bydlel v sousedním domě rodiny Havlových. Investor přislíbil Miluničovi spoluúčast na projektu s některým ze světových architektů, jako Ricardo Bofill, Jean Nouvelle, Frank Gehry apod. Volba padla na architekta Franka Gehryho. Gehry, vzhledem k dosažitelné užitné ploše na tak malé parcele, vyhodnotil stavbu jako nerentabilní. Jediným řešením byla expanze mimo parcelu, tj. do veřejného prostoru.

Metoda práce Gehryho byla protichůdná od klasického vývoje projektu od výkresů po model. Vyhotovil cca serii dvanácti sádrových modelů, zprvu převážně hranatých až po zaoblený dynamický model, který přivezl do Prahy, aby byl představen k diskuzi. Dvě kontrastní věže, nárožní masivní silikátová a přilehlá dynamická prosklená, byly pracovně nazývány Fred a Ginger, podle v USA oblíbeného tanečního páru Fred Asteir a Ginger Rogersová. Označení se postupně vžilo a vyústilo v současný název stavby. Po schválení záměru byl v Los Angeles zhotoven model v měřítku 1: 50. Byl zachycen systémem Catia, který Gery získal od francouzského výrobce letadel Dassault. Ve druhém kole výběrového řízení bylo osloveno 5 významných evropských dodavatelů. Zvítězila nabídka belgické firmy Besix, která rozčlenila fasádu na 99 tvarově neopakovatelných železobetonových panelů tl. 12 cm a vytvoření vnějšího vlnitého plastického reliéfu ve vrstvě tuhé tepelné izolace uzavřené omítkou. Besix měl na stavbě pouze dva řídící pracovníky, veškeré práce byly svěřeny místním dodavatelům, jako Soletanche, Hydrostav Bratislava, Prefa Malešice, práce PSV holandské firmě Croon. Výroba ocelové části budovy, včetně opláštění, byla na doporučení Gehryho zadána italské firmě Permastellisa. Konstrukce celé věže byla smontována v hale ve vodorovné poloze. Po ověření ideálního zakřivení nosných sloupů byla věž demontována a v prvcích dopravena na stavbu, kde byla osazena na železobetonovou podnož, smontovanou z prefabrikátů.

Kromě kancelářských podlaží je v nejvyšším patře restaurace a dvě vyhlídkové terasy, v přízemí oddělené vstupy do jednotlivých provozních částí a rozsáhlá výstavní plocha. Návrh interiéru kromě restaurace byl svěřen Evě Jiřičné

Adresa: Jiráskovo náměstí 1981/6, Praha 2 Nové Město

Realizace: 1994 ‒ 1996

Stavebník: nizozemská pojišťovna Nationale Nederlanden

Projektant: Frank Gehry, Vlado Milunič, Atipa s.r.o.

Zhotovitel: Besix, Permastellisa, Soletanche, Hydrostav Bratislava, Prefa Malešice, Croon

xMapa:

< >