< >

Jaderná elektrárna Temelín

Jaderná elektrárna Temelín (JETE) s instalovaným výkonem 2x1000 MW je druhou jadernou elektrárnou v ČR a jednou z nejnověji dostavěných v Evropě. V roce 2000 byly do provozu uvedeny 2 z původně plánovaných 4 bloků.

Investiční záměr pro jadernou elektrárnu byl vydán již v roce 1979, projekt a přípravné práce, probíhající do roku 1986 počítaly s čtyř-blokovým provozem, založeným na ruské technologii. Vybrána byla oblast jižních Čech, která kromě stabilního geologického podloží skýtala i možnost dostatečně kapacitního zdroje technologické vody. Za tímto účelem vznikla dvě poslední díla Vltavské kaskády – odběrná přehrada Hněvkovice a přehrada výpustní – Kořensko.

Samotná elektrárna je v současnosti vybavena 2 aktivními bloky reaktorů typu VVER 1000. Teplo generované štěpnou reakcí je z reaktoru odváděno do parogenerátorů, odkud je vznikající pára vedena do turbosoustrojí sloužícího k pohonu generátoru vyrábějícího elektrickou energii. Z turboalternátorů je elektrický výkon vyváděn k blokovým transformátorům a přes rozvodnu Temelín do elektrické sítě. Reaktor a parogenerátory včetně dalšího zařízení primárního okruhu jsou umístěny v ochranné obálce. S provozem elektrárny bezprostředně souvisí víc než stovka stavebních objektů, rozmístěných na ploše větší než 140 ha. Architektonickou dominantou areálu, ale i celé rozsáhlé oblasti jsou čtyři betonové chladicí věže o výšce 154,8 m, s patním průměrem 130 m, průměrem v koruně 82 m a celkovou plochou pláště 81 000 m2. Věže odvádějí zbytkové teplo do ovzduší.

Původně plánovaný záměr vyžití JETE jako zdroje tepla pro vytápění Českých Budějovic se neuskutečnil, teplem je zásobován pouze Týn nad Vltavou.

Adresa: Temelínec – Křtěnov

Realizace: 1987 ‒ 2002

Stavebník: České energetické závody, a.s.

Projektant: Energoprojekt Praha

Zhotovitel: Vodní stavby Praha o.p. – Výstavba Jaderné elektrárny Temelín, n.p. (VJET), Škoda Praha, Škoda Jaderné strojírenství Plzeň, Vítkovice, a.s., Sigma Lutín

xMapa:

< >