< >

Televizní věž Praha – Žižkov

Když na počátku 90. let protnula hladinu pražského panoramatu nová televizní věž, vzbudila rozporuplné reakce. Dnes, bezmála 30 let poté, je její futuristická forma teprve doceňována. Je to tak i díky pokročilé konstrukci, která dodnes vyhovuje původnímu určení a zůstává stále esteticky atraktivní.

O stavbě nového vysílače se rozhodlo již v roce 1974, kdy tuto funkci provizorně plnila Petřínská rozhledna. Její kapacita přestávala stačit a technický stav volal po rekonstrukci. Z hlediska funkce vysílače nejlépe vyhovělo umístění na hraně Mahlerových sadů na Žižkově – zčásti na ploše židovského hřbitova, což ke kladnému hodnocení novostavby rozhodně nepřispělo.

Podobu vysílače určila zvláštní konstrukce Juraje Kozáka, kterou architektonicky zpracoval Václav Aulický s Alexejem Bémem. Spřažená ocelobetonová konstrukce – ocelové tubusy s vnitřní betonovou, s ocelí spřaženou vystýlkou – byla nově vyvinuta speciálně pro Žižkov. Věž na první pohled připomíná raketu – sestava tří ocelových dříků dosahuje výšky 134 m, tubus s anténou pak 216 m. Mezi tubusy jsou vetknuta 3 patra kabin s trojramenným půdorysem. Ve výšce 66 m je umístěna restaurace, v 93 m je vyhlídková plošina s kruhovým rozhledem a nejvýše je umístěna provozní kabina. Trojdílná sestava je provozně velmi výhodná, protože umožňuje oddělit svislé komunikace – veřejnou, provozní a bezpečnostní.

Věž je kotvena v betonovém základu; při výši 216 m by se její vrchol mohl vychýlit až o 0,12 m, tomu však zabraňuje kyvadlový pohlcovač kmitů.

Technickou zajímavostí je, že kabiny jsou opatřeny odvětrávanou fasádou a jejich vytápění od počátku využívalo odpadní teplo radiotechnologií, které pokrývalo více než 100 % spotřeby. Paradoxně dnes, ač pro zvýšení kapacity musela být v roce 2001 přistavěna další dvoupodlažní kabina pro nová zařízení, je jejich „tepelný výkon“ zanedbatelný; přesto odvětrávaná fasáda značně usnadňuje tepelnou regulaci celé stavby.

V roce 2000 bylo na pilíře umístěno dílo Davida Černého „Miminka“, která znázorňují batolata lezoucí nahoru a dolů. 

Adresa: Mahlerovy sady 2699, Praha 3 – Žižkov

Realizace: 1985 ‒ 1992

Stavebník: České Radiokomunikace, a.s.

Projektant: Václav Aulický, Jiří Kozák, Alex Bém

Zhotovitel: Inženýrské a průmyslové stavby Ostrava

xMapa:

< >