< >

Atómová elektráreň Mochovce

Atómová elektráreň Mochovce je jedným zo základných pilierov energetickej siete na Slovensku.Prevládajú tu najmä technologické a funkčné aspekty. Pozostáva zo štyroch blokov s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213, každý má výkon 470 MW. Prvý blok elektrárne dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Oba ročne dodajú do siete okolo 7 miliónov MWh elektrickej energie, čo pokrýva viac ako štvrtinu spotreby elektrickej energie na Slovensku. Výstavba tretieho a štvrtého bloku sa dokončuje a do prevádzky by mali byť uvedené koncom roka 2018, respektíve v roku 2019. Ich dostavba je jedinečná nielen na Slovensku, ale aj v Európe. Výkon každého bloku bude 471 MW – jeden reaktor pokryje 13 % spotreby elektriny na Slovensku. Ročná produkcia dokončených blokov ušetrí vyše 7 miliónov ton emisií CO2. Tento projekt je založený na odskúšanej technológii PWR – tlakovodného reaktora a zahŕňa najnovší technologický pokrok a opatrenia na zlepšenie jadrovej bezpečnosti aj vzhľadom na posledné udalosti vo svete. Pri podrobnejšej informácii o neustálych zmenách projektu, ktoré boli schválené Úradom jadrového dozoru SR, vylepšený projekt elektrárne spĺňa, alebo dokonca prekračuje súčasné medzinárodné bezpečnostné požiadavky a je porovnateľný s jadrovými reaktormi, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe v EÚ.

 Výstavba týchto blokov predstavuje najväčšiu súkromnú investíciu v histórii Slovenska, na ktorej sa okrem slovenských firiem podieľajú aj zahraničné spoločnosti. Na projekte a realizácii pracuje v záverečných fázach aj viac ako 5 000 pracovníkov.

Adresa: Mochovce 1, 935 39 Kalná nad Hronom, Slovenská republika

Realizace: 1982 ‒ 2018

Stavebník: Slovenské elektrárne, a. s.

Projektant: Energoprojekt Praha, a. s.

Zhotovitel: 1. – 2. blok: Škoda Praha, a. s., 3. – 4. blok: Slovenské elektrárne, a. s.
xMapa:

< >