< >

Vodní elektrárna Dlouhé Stráně

Nejvýkonnější přečerpávací vodní elektrárna v ČR patří i k největším v Evropě. Je vybavena dvěma reverzními Francisovými turbínami o výkonu 2 x 325 MW. Elektrárna je situována v chráněné krajinné oblasti Hrubý Jeseník, na toku řeky Divoká Desná. V této krásné přírodě může být vnímána jako bizarní obří land-art. Zatímco většina zařízení, dokonce i samotné elektrárenské soustrojí jsou umístěny pod zemí, oválná horní nádrž elektrárny zabrala celý vedlejší vrcholek masivu Mravenečník – Dlouhé Stráně. Z výše 1 350 m n.m. proudí voda se spádem 510 m přivaděčem v délce 1,5 km na turbínu, opačným směrem je čerpána týmž soustrojím zpět do horní nádrže.

Přes velký ekologický dopad, který měla stavba na panenskou přírodu Jeseníků, bylo vodní dílo roku 2005 anketou zařazeno mezi Sedm divů ČR a patří k turisticky oblíbeným cílům.

Lokalita Dlouhé Stráně byla vybrána pro umístění výkonné přečerpávací elektrárny již v roce 1965. Výstavba vodního díla byla zahájena roku 1978 budováním podzemních objektů, inženýrských sítí a násypem horní nádrže. Počátkem 80. let však došlo k útlumu stavby. Pokrok technologií elektrárenských zařízení vzbudil pochybnosti o vhodnosti zvoleného ústrojí a nová studie z roku 1981 navrhla stávající řešení. Teprve v roce 1987 se stavba znovu rozjela naplno. Havárie při spouštění zkušebního provozu oddálila dokončení až do roku 1996.

Hráze horní i dolní nádrže jsou kamenité, s asfaltobetonovou izolační vrstvou. Při výpusti dolní nádrže je instalována malá vodní elektrárna s jednou Francisovou turbínou o výkonu 163 KW, která slouží pro potřeby elektrárenského areálu. Podzemní objekty – vertikální turbínová kaverna i komora transformátorů jsou zabezpečeny kombinací ocelových sítí se stříkaným betonem a systémem předpjatých lanových kotev. K dalším podzemním objektům patří i systém tunelů o celkové délce 12 km.

Adresa: Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou, Hrubý Jeseník

Realizace: 1978 ‒ 1996

Stavebník: ČEZ Vodní elektrárny

Projektant: Hydroprojekt Praha, Aquatis Brno

Zhotovitel: Ingstav Opava, ČKD Blansko, Hutní montáže Ostrava, Subterra Tišnov, Energovod Praha, Škoda Plzeň
xMapa:

< >