< >

Diaľničný viadukt Podtureň

Viadukt Podtureň s dĺžkou 1 035 metrov (z toho asi 700 metrov nad územím obce) bol dlho najdlhším cestným mostom na Slovensku a zároveň v Československu. Svoje prvenstvo si držal až do roku 2010, kedy ho predbehla mestská estakáda v Považskej Bystrici. V čase realizácie patril aj medzi najväčšie stavby svojho druhu v Európe. Vybudovali ho pod záštitou Ministerstva stavebníctva SR ako experimentálnu stavbu slúžiacu na bezpečnejšiu a rýchlejšiu prepravu medzi Vysokými a Nízkymi Tatrami. Viadukt sa nachádza na diaľnici D1 na úseku Liptovský Ján – Liptovský Hrádok, 12 metrov nad terénom a premosťuje údolie rieky Váh i železničnú trať, a prechádza ponad obec Podtureň, podľa ktorej dostal aj svoj názov. Voľná šírka viaduktu je 13,12 metra a má špecifické protihlukové opatrenia.

Išlo o experimentálnu stavbu, pri ktorej sa výrazne inovovala technológia výstavby letmou betonážou, vďaka ktorej sa horná stavba mosta budovala približne päťkrát rýchlejšie ako predtým. Umožnila to najmä výroba 80-tonových segmentov, ktoré sa vyrábali tak, že styčné škáry do seba dokonale zapadli. Jednotlivé segmenty sa montovali pomocou špeciálneho žeriavu, takzvaného zavážacieho mosta s dĺžkou 107 metrov, ktorý dokázal preklenúť aj najväčšie polia mosta s rozpätím 70 metrov. V pozdĺžnom smere je viadukt rozdelený na tri dilatačné celky a má 13 polí. Pri  výstavbe premiestnili 1,5 milióna  kubíkov zeminy.

Už viac, ako 30 rokov žijú obyvatelia v súlade s veľkým mostom a prisvojili si ho, ako turistickú atrakciu.

Adresa: Podtureň okres Liptovský Mikuláš

Realizace: 1977 ‒ 1983

Stavebník: Riaditeľstvo diaľnic Bratislava

Projektant: Dopravoprojekt, a. s.

Zhotovitel: Inžinierske stavby, n. p., KošicexMapa:

< >