< >

Vodná elektráreň Čierny Váh

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh je našou najväčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou a svojím inštalovaným výkonom 735 MW aj najväčšou vodnou elektrárňou v strednej Európe. Zároveň je najvyššie položenou vodnou elektrárňou na Slovensku. Nachádza sa v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry, asi 10 km nad sútokom Bieleho a Čierneho Váhu. Ide o unikátne technické dielo, ktoré je súčasťou série vodných diel na Váhu, známych ako Vážska kaskáda. Vodné dielo pozostáva z dvoch nádrží – hornej v rekordnej výške 1 160 m n. m. a dolnej vo výške 733 m n. m. Horná nádrž bola vybudovaná v zložitých geologických podmienkach na vrchu kopca, kde priemerná ročná teplota dosahuje len 4 °C.

Prečerpávacia elektráreň má nezastupiteľnú úlohu v prípade výkyvov energie v sieti. Jej princíp je pomerne jednoduchý. V čase, keď do siete treba dostať čo najväčšie množstvo energie, je elektráreň v prevádzke. Vtedy sa z Hornej nádrže valí ohromné množstvo vody prívodmi a turbínami do Dolnej nádrže. Energia vody, ktoré prekoná viac ako 400 výškových metrov, roztáča celkom 7 turbín, ktoré vyrobia elektrickú energiu. V čase, keď elektráreň nemusí pracovať, voda sa prečerpáva prívodmi späť do Hornej nádrže, ktorá nemá vlastný zdroj. Zo siedmich turbín je jedna typu Kaplan, ostatné sú typu Francis. Akumulačný obsah hornej nádrže stačí na šesť hodín prevádzky elektrárne a je možné ju naplniť za osem hodín. Elektráreň je úplne automatizovaná a diaľkovo ovládaná. Priemerná ročná produkcia elektrickej energie je 370,8 GWh.

Adresa:

Realizace: 1981 ‒ 1982

Stavebník:

Projektant:

Zhotovitel: Doprastav, š. p.
xMapa:

< >