< >

Obloukový most na D6 přes Ohři (u Lokte)

Obloukové mosty jsou krásné, ale kvůli komplikované skruži se koncem osmdesátých let u nás téměř přestaly stavět. Výjimkou jsou dva mosty, kde byla skruž nahrazena tzv. B systémem. Při použití B systému se vybudoval oblouk z upravené výztuže budoucího železobetonového oblouku. Na tuto výztuž se připevnilo husté ocelové pletivo, které tvořilo bednění. Při betonáži pletivem proteklo pouze cementové mléko a vytvořilo pohledovou plochu. Prvním takovým mostem byl most přes Vltavu ve Zbraslavi s rozpětím 86 m a později most na silnici I/6 přes Ohři mezi Novým Sedlem a Sokolovem.

Most je dlouhý 296,3 m, široký 13 m. Vetknutý oblouk má rozpětí 126 m a vozovka je 55 m nad údolím. V současnosti je to třetí největší oblouk v České republice. Most má 10 polí, z toho je 5 nad obloukem.

Protože původní dvoupruhová silnice byla rozšířena na čtyři pruhy, byl rozšířen i most. Oproti navazující dálnici je ale most zúžen z 24,5 m na 17,45 m. Předpjaté nosníky I67, které nesly mostovku, byly nahrazeny lehčí ocelovou ortotropní mostovkou, kterou, včetně zvětšení dopravního zatížení, oblouky unesou. Nová ocelová mostovka byla předmontovávaná za opěrou a postupně vysouvaná na most. Přestavba proběhla v letech 2010 – 2011.

Adresa: dálnice D6 přes údolí Ohře, cca na 140. km dálnice

Realizace: 1970 ‒ 2011

Stavebník: Stavby silnic a železnic, Ředitelství silnic a dálnic

Projektant: Jaroslav Korbelář, Miroslav Kroupar, Pavel Ryjáček, Jiří Schindler Pragoprojekt, VPÚ DECO Praha

Zhotovitel: Stavby silnic a železnic, Metrostav, SM 7xMapa:

< >