< >

Televízna veža Kamzík Bratislava

Televízna veža Kamzík je jedným zo symbolov a orientačných bodov hlavného mesta Bratislavy. Je to najvyššia veža na Slovensku a zároveň príklad spojenia architektúry a inžinierskeho staviteľstva v jednom diele. Celková výška stavby je 194 metrov a jej vrchol sa nachádza vo výške 635 m n. m. Veža má približne do dvoch tretín výšky tvar dvoch štvorstenných zrezaných ihlanov spojených podstavami, z jedného vrcholu čnie anténa vysielača kruhového prierezu, druhý je obrátený smerom k zemi. Stredom veže prebieha štvorcové jadro. Veža je horizontálne rozdelená na platformy označené písmenami A až O. Na platforme J sa nachádza pracovisko centrálneho monitorovacieho systému s 24hodinovou prevádzkou, ktorý sleduje kvalitu vysielania všetkých televíznych vysielačov na Slovensku. Pre verejnosť sú prístupné platformy D – kaviareň a E – reštaurácia Veža. Reštaurácia sa nachádza vo výške 70 m nad povrchom. Sedenie je umiestnené na točni, ktorá pomaly poskytuje panoramatický výhľad.

Veža je jedinečná použitím spriahnutej konštrukcie z dvoch materiálov. Jadro veže tvorí železobetónový prút štvorcovej základne so stranou 7 m. Vonkajšiu konštrukciu tvoria oceľové krabicové stĺpy, ktoré sú nad platformou A cez oceľové nosníky spojené s jadrom. V tejto výške železobetónová konštrukcia končí a pokračuje oceľová rúra, ktorá je zakončená vysielačmi v laminátovej trubici. Tá tvorí najvyššiu časť veže. Jednotlivé platformy sú votknuté do železobetónového jadra a v rohoch zavesené na oceľovú konštrukciu. V čase projektovania to bol odvážny konštrukčný systém. Prúty a jadro sú spriahnuté v ŽB sokli a  sily  sú prenesené do základov. Ihlanovitý tvar veže pomáha prekonávať horizontálne zaťaženie.

Adresa: Cesta na Kamzík 2796/14, Nové Mesto

Realizace: 1967 ‒ 1975

Stavebník: Správa rádiokomunikácií Bratislava

Projektant: Stanislav Májek, Jakub Tomašák, Milan Jurica a Juraj Kozák

Zhotovitel:
xMapa:

< >