< >

Most SNP v Bratislave

Most SNP, od roku 1990 do roku 2012 nazývaný aj Nový most, predstavuje jednu z hlavných dominánt Bratislavy, čo potvrdzuje aj v minulosti získané označenie najcharakteristickejšej stavby mesta. Hoci jeho výstavba prebiehala v rokoch 1967 – 1972, dizajn a tvar mosta s charakteristickou UFO reštauráciou dodnes pôsobia nadčasovo. V roku 2001 bol vyhlásený za stavbu storočia na Slovensku v kategórii mostné stavby. Zároveň patrí do asociácie World Federation of Great Towers.

Jednou z hlavných požiadaviek pri projektovaní mosta bolo nenarušiť siluetu Starého mosta, Bratislavského hradu a Dómu sv. Martina. Z tohto pohľadu sa najvhodnejšou alternatívou javilo vybudovanie nesymetrickej zavesenej sústavy, ktorá by tvorila optickú protiváhu spomínanej siluete mesta. Obdivuhodné sú aj technické parametre mosta. Most je zavesený na jednom pylóne vysokom 84,6 metra. Hlavný mostný objekt tvorí spojitý oceľový nosník dlhý 431,8 metra, zavesený na lanách v troch bodoch. Tie vedú cez šikmý pylón a sú uchytené v kotevnom bloku. Oceľová konštrukcia mosta je dvojpodlažná. Hlavná úroveň je vyhradená pre autá. Po bokoch, na spodnej časti nosníka, sú 3,5 m široké chodníky pre peších a cyklistov. Šírka mosta je 21 m. Zaujímavosťou je aj reštaurácia na vrchu pylóna, z ktorej je veľmi pekný výhľad na Bratislavu – z výšky približne 85 metrov nad hladinou Dunaja. Reštaurácia dlho niesla názov Bystrica, po rekonštrukcii v roku 2012 sa premenovala na UFO. V čase projektovania bol Most SNP zaveseným mostom s najväčším rozpätím poľa na svete, kým ho však dokončili v roku 1972, predbehli ho tri mosty, preto sa vtedy zaradil na 4. miesto svetového rebríčka zavesených mostov. Ešte dlho potom si držal prvenstvo v podkategórii zavesených mostov s jednou rovinou závesov.

Adresa: Bratislava

Realizace: 1967 ‒ 1972

Stavebník:

Projektant: Jozef Lacko, Arpád Tesár, Jozef Zvara, Ladislav Kušnír a Ivan Slameň

Zhotovitel: Doprastav, a.s., Hutné montáže Ostrava, a.s.
xMapa:

< >