< >

Nuselský most

Nuselský most patří mezi naše největší mosty. Sdružený předpjatý rám o pěti polích převádí přes Nuselské údolí šestiproudovou magistrálu s oboustrannými chodníky a uvnitř nosné konstrukce trasu C metra.

První návrh na připojení Pankrácké pláně k centru Prahy je ze začátku 20. století. Po vzniku Československa se území Pankráce začalo zastavovat a připojení k městu řešilo i další rozvoj Prahy. Proběhlo několik soutěží a ještě do války se trasa mostu ustálila. O výstavbě mostu rozhodla plánovaná výstavba panelových sídlišť na jihu od centra Prahy. Na základě další soutěže byl v roce 1960 doporučen pro realizaci návrh mostu z předpjatého betonu Jana Vítka, Miroslava Sůry a Roberta Bucháčka. Návrh ocelové konstrukce Jiřího Kozáka nebyl doporučen vzhledem k tehdejšímu nedostatku oceli. Za celé období přípravy mostu bylo předloženo cca 130 návrhů.

Most z předpjatého betonu s rozpětím 68,25 + 3 x 115,5 + 68,25 m, celkové délky 485 m a šířky 26 m je podepřen čtyřmi členěnými stěnovými pilíři tloušťky 1,2 m, šířky 5 – 4 m a výšky cca 35 m. Krajní opěra na straně Nového Města je zasazena do středověkých hradeb, krajní opěra pankrácká navazuje na stanici metra.

Vlastní nosnou konstrukci tvoří komorový nosník lichoběžníkového tvaru se skloněnými stěnami vysoký 6,42 m. Šířka jeho horní desky je 14,2 m, šířka dolního líce nosníku je 11,8 m. Tloušťka stěn nosníku se mění ze 1,1 m nad pilíři na 0,6 m ve středu pole a tloušťka spodní desky z 0,85 m na 0,3 m. Tloušťka horní desky je 0,35 m. Po stranách tubusu jsou na následně betonované příčné konzoly položeny prefabrikované desky chodníků.

Protože most nebyl navrhován pro provoz metra, bylo nutné do tubusu vložit ocelový rošt, který roznáší větší nápravové tlaky vozů metra do stěn. V listopadu 1970 se uskutečnily statické (66 tanků) a dynamické zatěžovací zkoušky.

V roce 2000 získal Nuselský most ocenění Stavba století v kategorii Dopravní stavby.

Adresa: Karlov, Praha 2 – Pankrác, Praha 4

Realizace: 1967 ‒ 1973

Stavebník: IDOS

Projektant: Robert Bucháček, Jiří Hejnic, Stanislav Hubička, Svatopluk Kobr, Vojtěch Michálek, Miroslav Sůra, Jan Vítek, Pražský ústav dopravních a inženýrských staveb

Zhotovitel: Stavby silnic a železnic
xMapa:

< >