< >

Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre

Vysokoškolský komplex je sídlom Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je jednou z najvýznamnejších realizácií tohto druhu na Slovensku a zároveň jedným z najkvalitnejších diel domáceho povojnového modernizmu. Zaraďuje sa k jedinečným dielam európskej architektúry.

Autori sa rozhodli pre pavilónový systém zástavby. Dosiahli prehľadnú a dobre diferencovanú prevádzku prepojenú s exteriérom, ponúkajúcu ľahkú možnosť etapovej výstavby. Kompozičnú os vedúcu z centra mesta uzatvára Aula maxima šošovkovitého tvaru. Po jej stranách sú výšková budova rektorátu a teoretických katedier, ako aj siedmipodlažné pavilóny výučby. Podobne ako solitér je na rovnakých dispozičných princípoch riešený aj chemický pavilón. Jadrom celého areálu je aula kruhového tvaru s priemerom 36 m a s kapacitou 600 miest. Celá je postavená na stĺpoch prízemia, kde je aj príslušenstvo. Zastrešenie tvorí monolitická kupola vytvorená pomocou prefabrikovaných prvkov. Kruhový veniec prenáša zaťaženie  do pilierov v tvare V, ktoré tvoria spodný plášť. Aula je priamo osvetlená súvislým pásom okien pod vencom kopuly.

Zaujímavé je riešenie posluchární pri jednotlivých pavilónoch. Sú situované po stranách spojovacej chodby, majú stupňovitú podlahu a kapacitu 60, 120 a 250 poslucháčov. Jednotlivé pavilóny sú riešené ako dvojtraktový  skelet s priečnym modulom 2 × 0,72 m a s pozdĺžnym 0,6 m, ktorý je delený na päť okenných modulov po 0,12 m. Fasády boli obložené sklenenou mozaikou v kombinácii s keramickým obkladom. Areál bol pôvodne projektovaný na kapacitu 1 200 študentov. Slovenská poľnohospodárska univerzita je národnou kultúrnou pamiatkou.

Adresa: Trieda Andreja Hlinku 2 Nitra

Realizace: 1961 ‒ 1966

Stavebník: Rektorát Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre

Projektant: Vladimír Dedeček, Rudolf Miňovský

Zhotovitel: Pozemné stavby Nitra

xMapa:

< >