< >

Řetězový most ve Stádlci u Tábora

Řetězový most ve Stádleci je jediným trvalým mostem na světě, který byl postaven ze stejných součástí na různých místech. Původní empírový most přes Vltavu na trase Písek – Tábor u obce Podolsko postavila letech 1847 – 1848 firma Lanna podle návrhu okresního inženýra Ing. Gassnera a Ing. Bedřicha Schnircha (projektant prvního řetězového mostu na evropském kontinentu). Most sloužil 112 let až do roku 1960, kdy byl rozebrán, jednotlivé díly byly očíslovány a uloženy v Podolsku. Bylo uloženo 2 000 kamenných a 1 100 železných částí. V té době zde již téměř 20 let sloužil nový obloukový most.

Ze zahraničí sice přišla nabídka na odkoupení mostu, ale jelikož je to jediný dochovaný empírový most v Evropě a zároveň poslední řetězový most v Československu, uvažovalo se o jeho přemístění do jiné lokality. Hybnou silou této aktivity a výběru z 13 možných lokalit byl Ing. Zdeněk Budinka z Ministerstva školství a kultury. Nově postavený most nahradil brod a přívoz přes Lužnici na silnici mezi obcemi Stádlec a Dobřejice.

Most nesou čtyři řetězy uspořádané do dvojic nad sebou. V pilířích jsou řetězy uloženy na kluzných ložiskách na ocelové konstrukci, která je obezděna původním zdivem pilířů. U původního mostu byla konstrukce pod ložisky kamenná. Za pilíři jsou řetězy vedeny do kotevních bloků, kde jsou ukotveny do železných obetonovaných desek. Řetězy jsou propojeny závěsy a je na nich zavěšena nová dubová mostovka.

Šířka mostu mezi osami řetězů a závěsů je 6,4 m, osová vzdálenost pylonů je 90 m. Celková délka mostu 147,16 m. Výška pylonů je 13 m (nad vozovkou 10 m). Hmotnost železných částí mostu je 103 t, celkový objem dřevěné mostovky 162 m3. Přestože původním materiálem bylo svářkové železo, bylo na novou stavbu použito z 87 %. Hmotnost přejíždějících vozidel je omezena na 1,5 t. Most je od roku 1988 národní kulturní památkou, stal se námětem pro medaili, poštovní známku i zlatou minci.

Adresa: Stádlec

Realizace: 1960 ‒ 1975

Stavebník: Krajský investorský útvar silničního hospodářství České Budějovice

Projektant: František Stejskal, Hutní projekt Praha

Zhotovitel: Silnice České Budějovice, Hutní montáže Ostrava, Stavby silnic a železnic
xMapa:

< >