< >

Žďákovský most

Žďákovský most patří k nejkrásnějším ocelovým obloukovým mostům na světě. Most je největším plnostěnným dvou-kloubovým mostem světa, který k zachycení vodorovných sil nepoužívá táhlo. Jedná se o technicky i esteticky dokonale navržené a provedené dílo, které již 50 let reprezentuje tradičně vysokou úroveň mostního stavitelství v České republice.

Krátce po vzniku Československa se začalo uvažovat o přemostění Vltavy u tehdejší obce Žďákov. V třicátých letech, v souvislosti s návrhem a výstavbou dálkové silnice Plzeň – Košice, se navrhoval i most. Realizace se ale posunula do německé okupace a nedostatek oceli zabránil stavbě.

Po válce se změnila koncepce úpravy Vltavy. V letech 1951 – 1954 bylo vypracováno 19 betonových nebo ocelových variant mostu. Od konce 30. let pod organizačním vedením Ladislava Pacholíka se na přípravě mostu podíleli všichni přední českoslovenští mostní odborníci. Výběr ocelové konstrukce ovlivnil i obchodně politický záměr na prezentaci našich výrobců oceli.

Most je 542,9 m dlouhý a 13,5 m široký. Dvouproudá silnice se klene 50 m nad hladinou jezera Orlické přehrady a 110 m nad dnem řeky Vltavy.

Hlavní oblouk o rozpětí 379,6 m tvoří železobetonové konzoly s vyložením 24,8 m a dvojice plnostěnných ocelových oblouků o rozpětí 330 m a vzepětím 42,5 m. Oblouky mají komorový, svařovaný průřez o výšce 5 m a šířce 1 m s proměnnou tloušťkou pásnic. Montážní styky a zesilující pásnice jsou výhradně nýtované.

Mostovku tvoří dva ocelové podélné trámy ve tvaru , příčníky a železobetonová deska silná 0,18 m, spřažená s příčníky. Stojky podpírají trámy ve vzdálenosti 23 – 26 m. Jsou kruhové, průměru 0,45 – 1,0 m a na koncích zúžené. Dlouhé stojky jsou pro zamezení vibrací od větru vyplněny štěrkem. 

Dvoudříkové železobetonové pylony jsou 46,9 m vysoké. Dříky mají rozměr 4,8 x 3,3 m. Ve vrcholu jsou dříky propojeny rámovou příčlí.

V době svého vzniku byl největším obloukovým ocelovým mostem na světě. Dnes zaujímá pravděpodobně dvacátou sedmou příčku. V roce 2001 byla v rámci sympozia Mosty udělena Žďákovskému mostu cena Most století v kategorii ocelových silničních mostů.

Adresa: Staré sedlo – Kostelec nad Vltavou, okres Písek

Realizace: 1958 ‒ 1967

Stavebník: Ministerstvo dopravy

Projektant: Josef Zeman, Antonín Schindler a Bedřich Kohout, Karel Vejmelka, Oskar Oehler, Pragoprojekt, Hutní projekt Praha

Zhotovitel: Hutní montáže Ostrava, VŽKG Ostrava

xMapa:

< >