< >

Hutnícky kombinát Košice

Rozhodnutie postaviť hutnícky kombinát HUKO,  sa opieralo o potrebu zabezpečiť domácu produkciu valcovaných materiálov, predovšetkým plechov, ktorých bol na trhu nedostatok. Jeho umiestnenie v Košiciach bolo podmienené vzdialenosťou k ložiskám základných surovín, ktoré ležali na východ od československých hraníc. V apríli 1959 bol zriadený Národný podnik Východoslovenské železiarne Košice, o dva mesiace neskôr získal projekt územné rozhodnutie. Projektová príprava aj výstavba boli postupné a rozdelili sa na 42 samostatných stavieb na ploche takmer osemsto hektárov. Vzorom boli sovietske hutné kombináty. Stavať sa začalo v januári 1960. V skôr postavených objektoch zvarovne bývalého Hutného kombinátu (HUKO), sa vyrobili prvé rúry. O rok neskôr začala výrobu mostáreň. Postupne pribúdali ďalšie prevádzky a v roku 1965 bola zapálená prvá vysoká pec, vyrábať sa začalo v teplej valcovni aj v koksovni. V kyslíkových konvertoroch sa začala taviť oceľ a postupne boli odovzdané prevádzky pre uzavretý metalurgický cyklus. Železiarne prevzali úlohu hlavného dodávateľa karosárskych plechov a znižovali ich dovoz, ktorý ešte v roku 1973 tvoril viac ako polovicu spotreby domáceho automobilového priemyslu.

Výroba ocele má už vyše 50 ročnú tradíciu a gigant je jednou z najväčších spoločností na Slovensku. Spoločnosť vlastní United States Steel Corporation.

Adresa: U. S. Steel, 044 54 Košice, Slovenská republika

Realizace: 1960 ‒ 1972

Stavebník: Ministerstvo hutného priemyslu a rudných baní

Projektant: Hutný projekt Praha

Zhotovitel:
xMapa:

< >