< >

Liškova vila ve Zlíně

Vila hudebního skladatele Zdeňka Lišky je třetí a nejmladší stavbou architekta Zdeňka Plesníka (1914 - 2003) na zlínských předměstích. Budova, osazená ve svahu zlínského Hollywoodu Kudlova, pozoruhodným způsobem rozvíjí výraz tradiční baťovské cihelné architektury, doplněné o prvky pozdního romantizujícího předválečného funkcionalismu i poválečného dekorativního klasicismu. Dispozice interiérů je zhmotněním přechodového stádia prvorepublikových vil k bydlení dnešního typu. Klíčovým motivem je propojení vily se zahradou a postupné prostupování ze zahrady do polouzavřené lodžie a následně do otevřené obytné haly. Podobně i volné kombinace a prolínání materiálů posouvá Plesníkovu tvorbu mezi nejosobitější projevy poloviny 20. století.

Zdeněk Liška přišel do Zlína jako mladý konzervatorista, ale díky svému talentu udělal kariéru komponováním pro Zlínské filmové ateliéry. Prostřednictvím svých přátel Zikmunda a Hanzelky se seznámil s architektem Plesníkem, autorem domů obou cestovatelů. V trojici Plesníkových vil lze dobře sledovat to, co je pro architekta a zejména baťovské prostředí typické, tj. precizování konceptu. Dvoupodlažní vila usazená v zahradě je provedena z režného zdiva doplněného železobetonovými prefabrikáty. Pro baťovské stavby je typický sloupový skelet, který podpírá zasklenou lodžii v prvním patře i pergolu v zahradě. Panely se čtvercovým rastrem, použité pro parapetní výplně, zase připomenou Drofovy a Morýsovy domy a stejně jako lehce profilované přetažené střešní římsy posouvají výraz k dekorativizmu 50. let. Skandinávský či romantizující akcent dodává předsazené schodiště a lodžie z režného kamene. Interiéru dominuje velká obytná hala, která oproti předválečnému důslednému oddělení naopak spojuje funkce obsluhující a obsluhované. Velkou část tohoto prostoru zaujímá pracovna skladatele.

V 70. letech odešel Z. Liška ze Zlína do Prahy a vila byla dále užívána Studiem krátkého filmu. Po roce 1989 byl dům zdevastován. V nedávné době nový vlastník vilu zrekonstruoval.

Adresa: Filmová 308, Zlín – Kudlov

Realizace: 1956 ‒ 1959

Stavebník: Zdeněk Liška

Projektant: Zdeněk Plesník

Zhotovitel:

xMapa:

< >