< >

Športová hala Pasienky v Bratislave

Športová hala Pasienky je prvou veľkou športovou halou, ktorá bola zrealizovaná konštrukčne progresívnou technológiou. Keďže jej tvar je primárne určený statickým pôsobením konštrukcie a nie naopak, zaraďuje sa medzi vrcholné diela slovenského inžinierskeho staviteľstva 20. storočia. Dominantnú nosnú konštrukciu haly tvoria dva výrazovo jednoznačné a esteticky pôsobiace parabolické oblúky s rozponom 73,5 x 67,5 m, na ktorých je zavesená progresívna lanová konštrukcia strešného plášťa v tvare hyperbolického paraboloidu. Hala vznikla v 50. rokoch, ktoré boli obdobím typizácie a prefabrikácie. Autori však napriek tomu dokázali presadiť toto novátorské riešenie. Prispel k tomu aj fakt, že pri stanovenom investičnom limite nové riešenie umožnilo zdvojnásobiť počet divákov na 5 500 oproti pôvodne uvažovanej kapacite. Lanová konštrukcia zastrešenia je hlavným nositeľom architektonického výrazu. Architektovi sa tak podarilo povýšiť technické riešenie na vysokú výtvarnú úroveň.

Celý tento, na Slovensku dodnes unikátny systém je uložený na subtílnom a elegantnom železobetónovom skelete, ktorý je vyplnený zasklením a tiahne sa po celom obvode stavby. V centrálnej časti stavby je situovaná hracia plocha s rozmermi 60 x 30 m, ktorá vytvára dobré podmienky na viaceré halové športy. Na hraciu plochu dobre vidieť z každého miesta. Každá polovica hľadiska je rozdelená do štyroch sektorov po 1 125 divákov. Po prepočtoch z hľadiska požiarnej bezpečnosti budov trvá divákom šesť minúť, kým sa vyprázdni celá budova. Súčasťou samotnej haly sú dve menšie krídla budovy nachádzajúce sa vo východnej časti. Slúžia ako tréningová telocvičňa, šatne, administratíva a iné hospodárske prevádzky.

Adresa: Trnavská cesta 29, 831 04 Bratislava

Realizace: 1959 ‒ 1962

Stavebník: Telovýchovná jednota Bratislava

Projektant: Jozef Poštulka, Jozef Chovanec

Zhotovitel:xMapa:

< >