< >

Bratislavský hrad – rekonštrukcia

Osemdesiatpäť metrov nad Dunajom sa týči Bratislavský hrad, neodmysliteľná súčasť panorámy mesta. Hlavným cieľom jeho ostatnej rekonštrukcie, ktorá prebieha v troch etapách, je zabezpečiť adekvátny estetický, kultúrny a voľnočasový priestor aj pre verejnosť na úrovni požadovaného štandardu pre Národnú kultúrnu pamiatku. Prvá etapa rekonštrukcie sa začala v roku 2008, kedy sa vykonávali najmä rozsiahle búracie práce a stavali sa nosné konštrukcie hradného paláca. Táto etapa finišovala v roku 2011 povrchovými úpravami fasád, stien a stropov. Všetky práce prebiehali pod kontrolou a dozorom Štátneho pamiatkového úradu. Druhá fáza rekonštrukcie v rokoch 2014 až 2016 bola zameraná najmä na vonkajšie práce. Renovovala sa podzemná parkovacia garáž, baroková záhrada či zimná jazdiareň. Po dvoch úspešných etapách sa hrad otvoril verejnosti a pre návštevníkov hlavného mesta sa stal atraktívnejší. V súčasnosti prebiehajúca tretia etapa by mala byť ukončená do roku 2020. Zahŕňa v sebe pripojenie inžinierskych sietí, opravu nosných konštrukcií, obnovu historických murív i reštauračné práce.

Po celkovej rekonštrukcii bude mať hradný palác a celý areál podobu, ktorá bude nadväzovať na poslednú barokovú etapu prirodzeného historického vývoja pred veľkým požiarom v roku 1811. Zároveň zdôrazní zachovanú historickú hodnotu s akcentom na najvýznamnejšie obdobia – Veľkú Moravu, stredovek a novodobú históriu.

Adresa: Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava

Realizace: 2008 ‒ 2018

Stavebník: Kancelária NR SR

Projektant: Bouda Masár architekti, s.r.o.

Zhotovitel: Váhostav – SK, a.s.xMapa:

< >