< >

Bytová panelová výstavba

Obrovský nedostatek bytů po 2. světové válce byl v Evropě impulzem, pro rozvoj panelové výstavby. Její začátky sahají až do 20. let minulého století. V Československu začala využívat beton pro bytovou výstavbu firma Baťa. Proto byl po válce Zlín (pozdější Gottwaldov) základnou rozvoje této technologie. Výhodou této technologie, která využívala velkorozměrové železobetonové prvky, byla nízká cena, a především rychlost výstavby.

Výstavbu prvního čtyřpodlažního domu, postaveného podle návrhu Hynka Adamce a Bohumíra Kuly, umožnil i ve Zlíně vyrobený nový typ jeřábu. Dům označený G 40 (Gottwaldov 40 bytů) byl postaven za 4 měsíce a začal se stavět po celé republice. Po něm následovaly další typy z Gottwaldova (G 55, G 57, G 58), nazvané již podle roku návrhu. Tyto domy měly ještě řadu ozdobných prvků, které se později vytratily. Prvním větším sídlištěm v Praze byla Zelená liška. Vývoj pokračoval soustavami T 0X B, VVÚ ETA až k typu OP 1.11. V osmdesátých letech byl ze Skandinávie dovezen typ Larsen-Nilsen. Podle výroben – Pref, kde se panely vyráběly, existuje mnoho krajských variant. Po roce 1990 výstavba panelových domů prakticky ustala. V té době bydlelo v panelových domech přes 3 mil. obyvatel.

Nejvyšším panelovým domem je Kupa v Praze na Jižním Městě s 23 patry, nejdelším je dvanáctipodlažní dům se 400 byty v pražských Bohnicích. Dům je 300 m dlouhý a má 18 vchodů. Nejznámějším domem s panelovou fasádou je Tančící dům v Praze.

Panelová výstavba znamenala nejen byty pro tisíce rodin, ale i výrazně vyšší bytový standard. Ústřední topení, studená a teplá voda nebo sociální zařízení v bytě nebylo před zahájením výstavby panelových domů v bytech obvyklé.

Problémem této výstavby je, že modernizace bytů v panelových domech začala na rozdíl od západní Evropy až po roce 1990. Panelová sídliště dnes představují důležitý urbanistický, architektonický i historický fenomén. Přesto se obrací pozornost k historii jejich vzniku, významu a sociální i kulturní funkci teprve v posledních letech.

Adresa:

Realizace: 1955 ‒ 1991

Stavebník:

Projektant:

Zhotovitel:


xMapa:

< >