< >

Vodná nádrž Oravská priehrada

Vodná nádrž Oravská priehrada je súčasťou vodného diela vybudovaného na sútoku Bielej a Čiernej Oravy. Nachádza sa na severe Slovenska, v rovnomennom regióne. Hlavným účelom vodného diela je zachytiť vodu v čase povodní a zachytenou vodou zlepšovať prietokové pomery v rieke  Orava a Váh v období nedostatku prítokových prietokov pre energetické a vodohospodárske využitie. Vodná nádrž má rozlohu 35 km2 a objem vody 350 mil. m3. S výstavbou sa začalo v roku 1941 a spustená do prevádzky bola v roku 1954. Po napustení priehrady zostalo pod vodou viacero obcí.

Súčasťou akumulačnej nádrže je vodná elektráreň, vybudovaná vo vzdialenosti 12 m pod priehradným múrom. Voda sa privádza k dvojici kaplanových turbín dvoma prívodnými potrubiami s priemerom 4,5 m. Elektráreň bola uvedená do prevádzky v roku 1953. Jej inštalovaný výkon je 21,75 MW a prietok 2 × 50 m3/s. Ročná výroba elektrickej energie dosahuje priemerne 31 GWh.

Nad hladinou priehrady zostal Slanický ostrov nazývaný aj ostrovom umenia a aj Vtáčí ostrov. Priehrada patrí k najvýznamnejším lokalitám výskytu vodného vtáctva. Ako významná stavba bola v roku 1960 vyobrazená aj na 10 korunovej československej bankovke.

           

Adresa: Trstená, okres Tvrdošín

Realizace: 1941 ‒ 1953

Stavebník: Povereníctvo techniky Bratislava

Projektant: Hydroprojekt Praha

Zhotovitel: Bugan - Danišovič, Tvorba ČSSZ, n.p., HDS Dolný Kubín, VHSxMapa:

< >