< >

Národná banka Bratislava

V súčasnosti sídli v budove Generálna prokuratúra. Patrí k významným funkcionalistickým dielam slovenského architekta Emila Belluša. Do 90. rokov 20. storočia v nej sídlila Národná banka česko-slovenská. Monumentálna stavba nesie znaky dobových procesov v architektúre. Ide o jednu z najlepších Bellušových stavieb a zároveň je dôkazom jeho schopnosti prostredníctvom architektúry citlivo reagovať na aktuálne zmeny.

Podobu budovy predurčila pomerne úzka parcela. Bočné vyššie krídla prechádzajú do vstupného priečelia, čo dodáva stavbe monumentalitu avýznamne ovplyvňuje centrum mesta. Medzi krídlami vznikol na hlavnej fasáde veľký otvor, ohraničený zhora prekladom, v ktorom mala byť umiestnená socha gréckeho boha Hermesa, patróna obchodníkov (ale i zlodejov). Tento zámer sa však neuskutočnil. Vzhľadom na nepravouhlé vyústenie bočných ulíc do Štúrovej, je čelná fasáda mierne natočená. To spolu so zmenšujúcimi sa oknami smerom nahor dodáva budove dynamiku. Na fasádach sa uplatnil travertínový obklad, ktorý prechádza podľa klasicizujúcej schémy z hrubého opracovania v parteri do hladkých kvádrov na poschodiach. Obdivovaným prvkom je vstupná kazetová brána z nehrdzavejúcej ocele a mreže po jej okrajoch.

Adresa: Štúrova 2, 812 85 Bratislava

Realizace: 1936 ‒ 1938

Stavebník: Národná banka

Projektant: Emil Beluš

Zhotovitel: Jozef Berný, Jozef Petri
xMapa:

< >