< >

Kúpalisko Zelená žaba Trenčianské Teplice – rekonštrukcia

Zelená žaba je jedno z dvoch kúpalísk na území Slovenska, ktoré sú pre významné architektonicko-historické hodnoty zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Stavba, ktorú navrhol brniansky architekt Bohuslav Fuchs v roku 1937, svojou umeleckou hodnotou presahuje hranice Slovenska i obdobia, v ktorom vznikla. Kúpalisko je zakomponované na vrch nad mestom tak, aby tam čo najdlhšie svietilo slnko. Samotný bazén je vytesaný do skaly.

Zelená žaba desaťročia lákala davy návštevníkov. Neskôr bolo kúpalisko zatvorené pre prasknutý bazén, a začalo chátrať. Snaha o jeho oživenie trvala celé roky, kým sa toto unikátne funkcionalistické dielo podarilo zrekonštruovať pod dohľadom pamiatkarov na moderný areál. Na Slovensku tak vznikol jedinečný objekt spájajúci predvojnovú architektúru, silu prírody a revolučné technológie.

Tvarové a materiálové riešenie a tiež rôzne technické finesy ako vysúvateľné okenné systémy v hornej kaviarni či chodba okolo bazéna boli dôkazom pokrokovosti myšlienok funkcionalistickej architektúry. V rámci ostatnej rekonštrukcie niektoré pôvodné prvky sa renovovali, z iných sa pre zlý stav zachovali iba časti originálov, ostatné sa nahradili replikami. Rekonštrukcia zachovala aj objemové a farebné riešenie hlavnej budovy, ostali aj typické šatne, ktoré návštevníci cez leto intenzívne využívali. Vedľa detského bazéna pribudol perličkový kúpeľ, o úroveň nižšie je v tieni stromov detské a športové ihrisko. Atrakciou je exteriérová kolkáreň, ktorá na kúpalisku fungovala aj kedysi, a novotvarom je originálny saunový svet situovaný bokom od hlavnej budovy v tieni stromov.

Adresa: 17. novembra 15, 914 51 Trenčianske Teplice

Realizace: 2014 ‒ 2015

Stavebník: Kúpele zelená žaba, s. r. o., s podporou EÚ

Projektant: Branislav Bolčo, Karol Kállay, Radovan Valenta, MIKO – projekčná kancelária, s.r.o.

Zhotovitel: Združenie DSC, a.s., STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s.r.o.

xMapa:

< >