< >

Visutá lanovka Skalnaté pleso – Lomnický štít

Visutá lanovka Skalnaté pleso – Lomnický štít predstavuje druhý úsek lanovej dráhy vedúcej z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít. V čase svojej výstavby predstavovala svetový unikát. Lanovka mala dĺžku viac, ako 6 km.

 Lanovka je kyvadlová s nosnými, ťažnými a príťažnými lanami. Stavebné práce sa začali súčasne na obidvoch úsekoch, podmienky na druhom úseku však boli pre nepriaznivé počasie omnoho ťažšie. Pred výstavbou tohto úseku bolo potrebné vybudovať nákladnú lanovú dráhu, ktorá na Lomnický štít dopravila asi 6 000 ton rôzneho materiálu. Najväčšou a zároveň polyfunkčnou budovou visutej lanovky bola stanica Skalnaté pleso. Počas jej výstavby staviteľ výrazne zmenil pôvodné projekty Dušana Jurkoviča z dôvodu rozhodnutia umiestniť do objektu rozličné prevádzky cestovného ruchu. Vrcholnú stanicu lanovej dráhy na Lomnickom štíte tvorí šesťpodlažná budova v nadmorskej výške 2 632 m a je najvyšším obývaným miestom na Slovensku. Dokončili ju v roku 1940, kedy sa tu začali aj pravidelné meteorologické pozorovania. V rokoch 1957 – 1962 k stanici pristavili samostatnú budovu – merací dom Ústavu experimentálnej fyziky a Astronomického ústavu SAV, ktorý opakuje architektonickú podobu Jurkovičovej stavby. Dĺžka úseku Skalnaté Pleso – Lomnický štít je 1 872 m a prekonáva výškový rozdiel takmer 851 m.. V istom čase mala lanovka svetové prvenstvo najdlhšieho úseku bez odpory. Rýchlosť jazdy je 4,1 m/s a kapacita kabíny je 15 osôb.

Budovy staníc sú postavené z miestnej žuly, oceľobetónových a oceľových konštrukcií a nesú znaky funkcionalistickej moderny.

Adresa:

Realizace: 1936 ‒ 1937

Stavebník: Krajinský výbor

Projektant: Dušan Jurkovič, Karel Marvan

Zhotovitel: firma František Wiesner

xMapa:

< >