< >

Tyršův most přes Radbuzu v Plzni

Často chodíme kolem unikátů a neznáme je. Plzeň má kromě nejvyšší kostelní věže v České republice i první celosvařovaný obloukový most na světě. Toto unikátní dílo navrhl tehdejší zaměstnanec Škodových závodů v Plzni a její mostárna most také vyrobila a postavila. Ve své době byl most řazen mezi pět nejodvážnějších konstrukcí světa.

Tyršův most přes řeku Radbuzu byl v roce 1994 zařazen mezi národní kulturní památky, téměř vzápětí prošel celkovou obnovou. Je dlouhý 76,8 m, původně byl široký 9 m, ale přestavbou v roce 1995 byl rozšířen na 11 m. Hlavní pole tvoří dva dvoukloubové plnostěnné svařované oblouky o rozpětí 50,6 m a vzepětí 10,41 m. Oblouky tvaru jsou 0,95 m vysoké. Každý oblouk byl vyroben a na stavbu dopraven v pěti dílech. Na místě byl na pevné skruži svařen. Svislé sloupky podpírají ve vzdálenosti 4,35 m spojité podélníky. Původní železobetonová deska mostovky byla při rozšíření mostu nahrazena ortotropní ocelovou deskou. Krajní pole mostu byla z ekonomických důvodů navržena ze železového betonu. Z původního mostu byl ponechán pouze oblouk hlavního pole. Plné zábradlí krajních polí bylo nahrazeno ocelovým, odlišně bylo vyřešeno také osvětlení.

Svařovaná konstrukce znamenala oproti nýtované nebo šroubované úsporu cca 22 % oceli. Technologie svařování, dnes zcela běžná, byla v té době teprve v začátcích a František Faltus ji svými teoretickými pracemi i realizacemi velmi ovlivnil. Ve Škodových závodech vznikla v roce 1930 i první svářečská škola na světě.

Památkáři namítají, že přestavbou se zmenšila autenticita stavby. Nemá-li stavba zůstat skanzenem, je nutné ji přizpůsobit novým požadavkům společnosti. Je obdivuhodné, že původní oblouky jsou schopné i po osmdesáti letech přenášet současné daleko větší zatížení, než na které byly navrženy. Faltusův Tyršův most tak bude i nadále dokladem vysoké úrovně práce našich lidí.

Je smutné, že František Faltus, vysokoškolský profesor, vedoucí katedry, děkan, akademik, světově uznávaný odborník, který s Plzní svázal velkou část svého odborného života, zde nemá žádnou veřejnou upomínku.

Adresa: Zborovská, Plzeň

Realizace: 1932 ‒ 1933

Stavebník:

Projektant: František Faltus

Zhotovitel: Škodovy závody v PlznixMapa:

< >