< >

Železničná trať Červená Skala – Margecany

Nepísanou najkrajšou železničnou traťou na Slovensku je jednokoľajová trať Červená Skala – Margecany. Jej dĺžka je 95 km. Prechádza malebnou prírodou Slovenského raja, Volovskými vrchmi, Čiernou horou, Ružínskou priehradou, Nízkymi Tatrami, Muránskou planinou, Stratenskou dolinou, dolinou Hnilca a vodnej nádrže Palcmanská Maša. Najkrajšia časť je v okolí Telgártu, ktorá bola zároveň najzložitejším stavebným úsekom.

Trať stavalo až 9 700 mužov i žien a vyniká viacerými stavebnými detailmi. Zdobia ju viadukty a mnoho tunelov. Najvýznamnejší spomedzi nich je celosvetový technický unikát, 1239metrový špirálovitý Telgártsky tunel, na ktorom trať prekonáva výškový rozdiel 31 metrov. Hovoria mu tiež Telgártska slučka.

Trať začali stavať v roku 1931 s viacerými technickými unikátmi. Stavalo sa v náročných podmienkach, v tečúcich pieskoch, keď z tunela vytekala voda v množstve až 35 l/s.

Trať spustili do užívania v roku 1936 a je stále v prevádzke. Celý úsek je neelektrifikovaný a vlak premáva rýchlosťou 80 km/hod.

Adresa: okresy Brezno, Poprad, Špišská Nová Ves, Gelnica

Realizace: 1931 ‒ 1936

Stavebník:

Projektant:

Zhotovitel:xMapa:

< >