< >

Obytný súbor Avion Bratislava

Avion patrí medzi prvé funkcionalistické stavby v Bratislave. Je Národnou kultúrnou pamiatkou a Stavbou 20. storočia v oblasti bývania na Slovensku. Postavený je na území pôvodnej obce Blumentál. Výstavba prebiehala na periférii Bratislavy, ktoré bolo dovtedy husto zastavané hospodárstvami a vinohradníckymi domčekmi. Neďaleko však už stála Fakultná nemocnica aj Blumentálsky kostol. Avion bol družstevným blokom, v ktorom sa spája kompaktná zástavba s riadkovou zástavbou – v spodných podlažiach je kompaktný, vyššie poschodia tvoria tri oddelené krídla. Krajné majú šesť poschodí, stredné kridlo sedem. Architektúra hmoty má jednoduchý funkcionalistický ráz. Skladá sa z pravouhlých hranolových foriem, členených výraznými hrebeňovo vyrezanými lodžiami. Z hľadiska funkčnej náplne predstavoval Avion pokrok – na prízemí je 25 predajní a šesť vchodov do bytovej časti. V nej sa nachádza 118 bytov – od jednoizbových po štvorizbové. Sú prístupné zo schodišťa. Byty v bočných krídlach sú priečne vetrateľné, v strednom krídle orientované na jednu fasádu. Pri realizácii bola použitá technológia liateho betónu, konštrukciu tvorí železobetónový rámový skelet.

Adresa: Odborárske námestie, Bratislava, Slovenská republika

Realizace: 1930 ‒ 1931

Stavebník:

Projektant: Klement Šilinger

Zhotovitel:
xMapa:

< >