< >

Kolonádový most Piešťany

Kolonádový most (tiež Sklený most) je najdlhším krytým mostom na Slovensku a je národnou kultúrnou pamiatkou nachádzajúcou sa v Piešťanoch nad riekou Váh. Dielo architekta Emila Belluša patrí k vrcholom funkcionalistickej architektúry Slovenska. S myšlienkou vytvoriť most prišiel nájomca piešťanských kúpeľov Ľudovít Winter. Požadoval most s úzkou mostovkou, ktorý by mal pred nepriazňou počasia kryté chodníky so zakomponovanými obchodmi. Umeleckú výzdobu skiel vytvoril Martin Benka. Stavbu realizovala firma Pittel a Brausewetter v rokoch 1930 – 1933. Most vybudovaný zo železobetónu nahradil pôvodný starý drevený most spájajúci mesto Piešťany s kúpeľným ostrovom. Nosnú konštrukciu mosta so siedmimi poľami s celkovou dĺžkou 148 m tvoria trojpoľové spojité nosníky s konzolami vyloženými do stredného poľa s vloženým 20metrovým poľom. V strednom 28metrovom poli je plavebný gabarit na budúcu plavbu s plavebnou výškou 55 m. Zastrešená časť vozovky, vyhradená pre chodcov, je oddelená od dopravného pásu zasklenou stenou s niekoľkými kioskami na koncoch mosta. Dva piliere stredného poľa sa zakladali na studniach, štyri vnútorné na pilótovom rošte z baranených železobetónových pilót, nábrežné opory plošne. V apríli 1945 nemecká armáda zničila podstatnú časť mosta. Úplne zdemolované boli stredné polia a obidva piliere založené na studniach. Celá nadstavba prístrešku bola vážne porušená. Most bol obnovený podľa pôvodného projektu a v súčasnosti už má len funkciu kolonádovej pešej zóny areálu kúpeľov.

Adresa: Winterova 1783, 921 01 Piešťany, Slovenská republika

Realizace: 1930 ‒ 1933

Stavebník: Firma Winter

Projektant: Emil Belluš

Zhotovitel: Pittel a Brausewetter

xMapa:

< >