< >

Hotel Palace kúpele Sliač

Čisté dispozičné riešenie, vynikajúce priestorové vzťahy a moderné vybavenie interiérov vytvárajú z tohto diela jeden z vynikajúcich príkladov funkcionalistickej architektúry na Slovensku. Mimoriadnu kvalitu jeho kompozície tvorí najmä osobité previazanie architektúry s okolitou prírodou, ktorá sa tu stáva aktívnym činiteľom.

Kúpeľný hotel Palace*** ako najväčší objekt kúpeľov Sliač patrí medzi najvýznamnejšie diela pražského architekta Rudolfa Stockara, ktorý naň vyhral súťaž vypísanú v roku 1924 ministerstvom verejného zdravotníctva. Hotel sa staval v dvoch samostatných etapách. V rokoch 1927 – 1931 sa realizovala sedempodlažná spoločensko-reštauračná časť so zázemím. Na pôdoryse tvaru písmena L tak vznikol moderný dvojúrovňový komplex, tzv. Dvorana, s troma veľkými reštauračnými sálami, kaviarňami a barmi. Z vonkajšej strany ich lemujú kryté kolonády alebo otvorené terasy. Nad prienikom obidvoch krídel vyrástla mohutná vežovitá stavba.

V rokoch 1931 – 1937 bola postavená druhá časť, päťpodlažné ubytovacie krídlo, čím vznikol dnešný 240 m dlhý objekt. V tejto časti je hotel s 249 izbami – má trojtraktovú dispozíciu a na severe vytvára uzavreté nádvorie. V kútoch nádvoria sú schodiskové veže presvetlené typickými sklobetónovými tvárnicami. Vstupná hotelová hala je dvojpodlažná s galériou a dreveným obkladom stien, dodávajúcim hale nádych luxusu. Obidve časti sa stretávajú v rozľahlom polootvorenom schodisku, ktoré prekonáva terénny rozdiel medzi západnou a východnou fasádou. Z neho sú prístupné kryté kolonády na obidvoch stranách objektu. Od roku 1998 je komplex Palace vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Adresa: KÚPELE SLIAČ a. s., 962 31 Sliač, Slovenská republika

Realizace: 1927 ‒ 1937

Stavebník: štát (Československé štátne kúpele)

Projektant: Rudolf Stockar

Zhotovitel: Bedrich Seehoff a spol., podnikateľstvo stavieb
xMapa:

< >