< >

Vysokoškolský internát Lafranconi Bratislava

Objekt internátu a akademickej menzy Lafranconi v čase svojho vzniku poskytoval ubytovanie a ostatné služby neobvykle veľkému počtu študentov novej Univerzity Komenského. Budova univerzitného internátu bola prvá tohto druhu na Slovensku. Komplex tvoria dva objekty, ubytovací a spoločenský. Dopĺňajú ich rozsiahle športoviská. Dispozičné riešenie objektu a jeho orientácia na svetové strany dokumentujú moderný názor na bývanie a prevádzkovanie budovy. Ubytovacia časť je päťpodlažná, dvojtraktová, s izbami orientovanými  k Dunaju. So spoločenskou časťou, v ktorej sa nachádza jedáleň, študovne a telocvičňa, je prepojená dvojpodlažnou hospodársko-komunikačnou časťou. V priestoroch vlastného internátu sa nachádza unikátne oválne schodisko, ktoré sa ako samostatná valcová hmota aktívne uplatňuje v celkovom pôsobení stavby. Celá dispozícia je symetrická, s miernym zalomením obytného krídla. Hlavný nástup do budovy naznačuje jednoduché stĺporadie. Pomerne malé okenné otvory a kombinácia klasickej omietky s keramickým obkladom dodávajú stavbe domácky prívetivý ráz. Z formálneho hľadiska je zrejme najzaujímavejšie výrazné vertikálne členenie hmôt, ktoré prepožičiava monobloku internátu charakter pavilónovej zástavby. Komplex je jednou z prvých realizácií modernej architektúry na Slovensku a v kontexte Šilingerovej tvorby predstavuje príklon k funkcionalizmu. Koncom päťdesiatych rokov dostavali k internátu plaváreň podľa projektu Ivana Matušíka. V súčasnosti komplex slúži ako internát Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Adresa: Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 9, Bratislava

Realizace: 1928 ‒ 1933

Stavebník:

Projektant: Klement Šilinger

Zhotovitel: Ing. Rudolf FričxMapa:

< >