< >

Hotel Avion v Brně

Brněnský hotel Avion patří mezi perly meziválečného funkcionalismu. Zářivě bílou fasádou, převýšenou proporcí osmi pater vztyčených na základně o šíři pouhých osmi metrů i nezvyklým členěním fasády, které nezapře svou nosnou konstrukci, dodnes působí na České ulici jako zjevení. Stavba je dílem Bohuslava Fuchse a o jejím významu svědčí skutečnost, že je národní kulturní památkou.

Roku 1926 se majitel prosperujícího hostince Miroslav Kostelecký rozhodl majetek, který zdědil po otci, zhodnotit a renovovat. Proměna byla razantní – na místě třípodlažního domku v uliční zástavbě historické části Brna byl vybudován hotel s kapacitou 50 pokojů, kavárnou, barem a restaurací. Vtěsnat toto všechno na gotickou parcelu s rozměry 34 x 8 m umožnil jedině skelet ze železobetonu, který uvolnil dispozice pater. Uliční fasáda, obložená bílou keramikou a opaxitem, vypovídá o členění interiéru. Návštěvníka ke hlavnímu vstupu přitahují nálevkovitě zaoblené výkladce. V přízemí najde hotelovou recepci, kavárnu a schodiště stoupající k pokojům. Samostatný vstup má i kavárna a restaurace, které se nacházejí v prvním a druhém patře; obě podlaží jsou propojena centrálním schodištěm a dále členěna polootevřenými galeriemi. Vzdušnost prostoru zvyšují velká okna i použití zrcadel.

Nad kavárnou následují čtyři patra hotelových pokojů s širokými pásovými okny. Vysoko nad ulicí i nad korunní římsou sousedních domů završuje celek střešní nástavba – byt samotného majitele hotelu.

Hotel, přestože je památkově chráněný již od padesátých let, prošel mnoha necitlivými úpravami. V současnosti prochází hotel rekonstrukcí, po které mají jeho pokoje, dnes je jich 37, odpovídat evropskému standartu.

Adresa: Česká 150/20, Brno

Realizace: 1926 ‒ 1928

Stavebník: Miroslav Kostelecký

Projektant: Bohuslav Fuchs

Zhotovitel:


xMapa:

< >