< >

Strahovský stadion

Strahovský stadion patří se svými 63 000 m2 k největším sportovním stadionům světa. Jeho současná podoba je jedinečným výsledkem postupného rozrůstání od 30. do 70. let 20. století a je tak zajímavou kronikou vývoje stavebního umění a technologií. Sokolské slety a další sportovní akce měly vždy důležitou úlohu při konstituci českého národního uvědomění a také z toho důvodu, kromě jeho architektonické a technické hodnoty, je Strahovský stadion od roku 2003 na seznamu kulturních památek.

První sokolský slet na Strahově proběhl v roce 1926 na stadionu ještě s kombinovanými dřevěnými tribunami se zemními náspy. Následně byly vystavěny na západní straně stálé železobetonové tribuny s cihelným obkladem, slavnostní brána, rozhodčí věže a zázemí. Zajímavostí tohoto období je radiostanice (1932), která disponovala speciální místností pro sletový orchestr (akusticky odstíněná 20 m dlouhá místnost s výhledem na cvičiště).

Pro první poválečný slet v roce 1948 byly z větší části vybudovány železobetonové tribuny na jižní a severní straně a částečně i na straně východní. Úpravy od 50. let už byly vytvořeny pro potřeby spartakiád. V roce 1961 byla rekonstruována východní tribuna, koncem 60. let vzniklo spartakiádní městečko, mimo sportovní akce sloužící jako koleje ČVUT. V období 1962 – 1972 byla dostavěna nová východní tribuna kryjící tělocvičny a plavecký bazén a stadion tak pojal přes 80 tisíc sedících diváků a víc než 40 tisíc stojících. Spartakiády tu probíhaly v pětiletých odstupech od roku 1955 – 1985, jen v letech 1970 a 1990 se kvůli politickým událostem nekonaly. V roce 1994 se zde konal XII. všesokolský slet.

Od 90. let stadion hledá problematicky své uplatnění, konají se zde příležitostné akce. Historickou událostí se stal v roce 1990 koncert kapely Rolling Stones, který navštívilo přes 100 tisíc posluchačů. Dnes je část cvičiště využívána fotbalovou Spartou a stejně tak většina prostor v tribunách je trvale v pronájmu.

Stadion nicméně potřebuje obnovu a nezbývá než doufat, že nepodlehne tlakům na jeho zastavění.

Adresa: Strahov, Praha 6 – Břevnov

Realizace: 1926 ‒ 1932

Stavebník: Česká obec sokolská za podpory státu

Projektant: Alois Dryák, Ferdinand Balcárek, Karel Kopp, Jiří Kroha, Zdeněk Kuna, Zdeněk Stupka a Olivier Honke-Houfek

Zhotovitel:

xMapa:

< >