< >

Nová radnice v Ostravě

Od roku 1912 byla zvažována pro umístění nové radniční budovy celá řada lokalit, po roce 1918 i s ohledem na připravované sloučení okolních obcí s Moravskou Ostravou a vznik tzv. velké Ostravy. Z mnoha pozemků byl vybrán prostor u říčky Ostravice. Původně zde stála střelnice měšťanského střeleckého spolku s výletní restaurací Nová střelnice.

V roce 1923 byla vypsána architektonická soutěž a byl vybrán návrh architekta Vladimíra Fischera a stavitelů Františka Koláře a Jana Rubého.

Stavební práce byly započaty 20. dubna 1925. Původní návrh počítal s kamennou budovou i věží, která měla připomínat palác Signorie ve Florencii. Ostravský „palác Signorie“ měl odkazovat na důstojnost a sebevědomí rychle se rozvíjející Ostravy.

Zajímavostí je, že pro zajištění dostatečné stability a únosnosti budovy musela být pod střed radnice umístěna 1,3 metru silná žebrovaná železobetonová deska o rozměrech 34 × 52 m. S ohledem na nestabilní podloží byla nakonec zvolena odlehčená ocelová konstrukce věže s měděným oplátováním. Věž je vysoká 86,5 m a díky ní je radnice nejvyšší radniční budovou v České republice. Interiéry jsou obloženy mramorem a mahagonem. V pravém křídle stále funguje páternoster.

Průčelí radnice dominuje bronzové sousoší, jehož autorem byl brněnský akademický sochař Václav Mach; třímetrové sochy jsou alegoriemi hornictví, vědy, obchodu a hutnictví. U hlavního vchodu do radniční budovy byly instalovány dvě bronzové pamětní desky, jejichž ztvárněním byl pověřen brněnský akademický sochař Josef Axmann.

Veřejnosti byla budova slavnostně předána 28. října 1930.

Adresa: Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava

Realizace: 1925 ‒ 1930

Stavebník: správa města

Projektant: Vladimír Fišer, František Kolář, Jan Rubý

Zhotovitel:
xMapa:

< >