< >

Mohyla Generála M. R. Štefánika na Bradle

Mohyla je posledným miestom odpočinku generála Dr. Milana Rastislava Štefánika – vedca, vojaka, diplomata, jednej z kľúčových osobností Slovenska. Nachádza sa na vrchu Bradlo (544 m n. m.) nad mestom Brezová pod Bradlom a je dielom architekta Dušana Jurkoviča. Prvý návrh Mohyly bol predstavený v roku 1920. V nasledujúcom roku vznikol Spolok pre postavenie pomníka generálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi a začal zbierať financie na stavbu. Projekt Mohyly bol viackrát prepracovaný pre zníženie finančných nákladov. Masív Bradla, na ktorom stojí Mohyla generála M. R. Štefánika, tvorí dominantný krajinný prvok svojho okolia. Objekt Mohyly svojím umiestnením v krajine, ako aj kompozičným, priestorovým a materiálovým uchopením predstavuje vrcholný štandard európskej monumentálnej architektonickej tvorby. Mohyla je obložená kamennými kvádrami z travertínu, ktorého zo Spišských Vlách doviezli 194 železničných vagónov. V základe je dlhá 96 m, široká 70 m. Prvá terasa meria 93 x 62 m, druhá 45 x 32 m. Štyri obelisky majú výšku 12 m. Štefánikov hrob je v hĺbke 8 m pod tumbou. V roku 1968 bola Mohyla vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Rekonštrukcie sa dočkala až po páde totality. Trvala takmer 7 rokov, bola ukončená v roku 1996. Vďaka nespornému významu Štefánikovej osobnosti i vďaka svojim umeleckým kvalitám bola Mohyla Milana Rastislava Štefánika v roku 2009 slávnostne zapísaná do zoznamu Európskeho kultúrneho dedičstva. Areál Mohyly M. R. Štefánika na Bradle, miesto konania každoročných spomienkových slávností, je skutočným miestom spomienok.

Adresa: 906 13 Brezová pod Bradlom, Slovenská republika

Realizace: 1927 ‒ 1928

Stavebník: ľud – zo zbierky občanov

Projektant: Dušan Jurkovič

Zhotovitel: Vinduška, Schwarz
xMapa:

< >